Gas

Att driva en bil med gengas

Gengas är en förkortning för generatorgas. Gengasen bildas vid ofullständig förbränning (pyrolys) av trä, kol eller liknande. I gasen finns bland annat kolmonoxid,… mer »

biogas

Gashistoria: Gengas

1800-talet Under 1800-talet användes gengas bland annat för att elda i masugnar vid bergsbruken. Särskilt stort genomslag fick den i områden av Europa… mer »

biogas

Gengasaggregat

När gengasaggregaten på bilar var som vanligast i Sverige, vilket var under andra världskriget, fanns det gott om bensinmackar som sålde särskilt gengasved.… mer »

biogas

Gengas

Gengas är en förkortning av generatorgas. Det är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av trä, kol eller torv. De huvudsakliga gaserna… mer »

Miljöbilar bensin eller diesel

Bensin eller diesel?

Få har nog undgått att diesel blivit ett mycket mer populärt drivmedel de senaste åren. Dieselmotorerna har utvecklats enormt mycket och med dagens… mer »

Uppvärmning boendekostnad bild

Optimera boendekostnaden

Om man äger ett hus eller en bostadsrätt så kan man påverka sin boendekostnad väldigt mycket jämfört med en hyresrätt. Det är framför… mer »

Gasol

Gasol och säkerhet, del 2

Säkerhetstips för apparater som använder sig av gasol Kontrollera märkningarna Gasolapparater som säljs i Sverige ska vara märkta med CE + fyra siffror.… mer »

Gas

Förvaring av gasol i Sverige

I en svensk bostad får man bara förvara gasol för det egna behovet för hushållet. I normala fall innebär det en gasolbehållare för… mer »

Gas

Gasol

Gasol är ett svenskt handelsnamn för gasformigt bränsle som består av lätta kolväten, vanligen propan och butan. Gasol brinner utan att sota och… mer »

Gas

Naturgas (fossilgas)

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats av organiskt material, såsom djur och växter, under mycket lång tid. På så vis påminner naturgas… mer »