biogas

Gengas

Gengas är en förkortning av generatorgas. Det är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av trä, kol eller torv. De huvudsakliga gaserna… mer »

Miljöbilar bensin eller diesel

Bensin eller diesel?

Få har nog undgått att diesel blivit ett mycket mer populärt drivmedel de senaste åren. Dieselmotorerna har utvecklats enormt mycket och med dagens… mer »

Uppvärmning boendekostnad bild

Optimera boendekostnaden

Om man äger ett hus eller en bostadsrätt så kan man påverka sin boendekostnad väldigt mycket jämfört med en hyresrätt. Det är framför… mer »

Gasol

Gasol och säkerhet, del 2

Säkerhetstips för apparater som använder sig av gasol Kontrollera märkningarna Gasolapparater som säljs i Sverige ska vara märkta med CE + fyra siffror.… mer »

Gas

Förvaring av gasol i Sverige

I en svensk bostad får man bara förvara gasol för det egna behovet för hushållet. I normala fall innebär det en gasolbehållare för… mer »

Gas

Gasol

Gasol är ett svenskt handelsnamn för gasformigt bränsle som består av lätta kolväten, vanligen propan och butan. Gasol brinner utan att sota och… mer »

Gas

Naturgas (fossilgas)

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats av organiskt material, såsom djur och växter, under mycket lång tid. På så vis påminner naturgas… mer »

biogas

Flytande biogas

Flytande biogas är precis vad det låter som: biogas i flytande form. När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir volymen ungefär 600… mer »

biogas

Metanogener

Metanogener är mikroorganismer som producerar metan som biprodukt av sin metabolism i syrefria eller syrefattiga miljöer. Metan utgör huvuddelen av både biogas och… mer »

biogas

Vätgas

Vätgas består av diatomära diatomära molekyler (H2). En vätgasmolekyl utgörs av två väteatomer som binds samman av en så kallad kovalent sigmabindning. Väte… mer »