Gasol och säkerhet, del 2

Säkerhetstips för apparater som använder sig av gasol Kontrollera märkningarna Gasolapparater som säljs i Sverige ska vara märkta med CE + fyra siffror.… mer »

Förvaring av gasol i Sverige

I en svensk bostad får man bara förvara gasol för det egna behovet för hushållet. I normala fall innebär det en gasolbehållare för… mer »

Gasol

Gasol är ett svenskt handelsnamn för gasformigt bränsle som består av lätta kolväten, vanligen propan och butan. Gasol brinner utan att sota och… mer »

Gasol och säkerhet, del 1

I denna guide har vi samlat information om hur man kan använda gasol på ett säkert vis.