Gashistoria: Gengas

1800-talet Under 1800-talet användes gengas bland annat för att elda i masugnar vid bergsbruken. Särskilt stort genomslag fick den i områden av Europa… mer »

Gengasaggregat

När gengasaggregaten på bilar var som vanligast i Sverige, vilket var under andra världskriget, fanns det gott om bensinmackar som sålde särskilt gengasved.… mer »

Gengas

Gengas är en förkortning av generatorgas. Det är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av trä, kol eller torv. De huvudsakliga gaserna… mer »

Flytande biogas

Flytande biogas är precis vad det låter som: biogas i flytande form. När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir volymen ungefär 600… mer »

Metanogener

Metanogener är mikroorganismer som producerar metan som biprodukt av sin metabolism i syrefria eller syrefattiga miljöer. Metan utgör huvuddelen av både biogas och… mer »

Vätgas

Vätgas består av diatomära diatomära molekyler (H2). En vätgasmolekyl utgörs av två väteatomer som binds samman av en så kallad kovalent sigmabindning. Väte… mer »

Distribution av biogas i Sverige

Vägtransport När biogas ska transporteras av lastbilar på vägarna brukar man både uppgradera den (öka halten metan) och komprimera den innan den packas… mer »

Biogas

Biogas bildas när organiskt material bryts ned av mikroorganismer i en syrefri (anaerob) miljö. Exempel på organiskt material är kolhydrater, proteiner och fett.… mer »