Gasklockan i Göteborg

Gasklockan i stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg togs i bruk år 1933 och togs ur bruk 60 år senare. Sedan stod den oanvänd fram… mer »

Gashistoria: Stadsgas

Stadsgas är ett gasformigt bränsle som distribueras via rörledningar i vissa svenska städer. Stadsgas används bland annat inom industrin, samt som bränsle i… mer »

Att driva en bil med gengas

Gengas är en förkortning för generatorgas. Gengasen bildas vid ofullständig förbränning (pyrolys) av trä, kol eller liknande. I gasen finns bland annat kolmonoxid,… mer »

Gengas

Gengas är en förkortning av generatorgas. Det är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av trä, kol eller torv. De huvudsakliga gaserna… mer »

Förvaring av gasol i Sverige

I en svensk bostad får man bara förvara gasol för det egna behovet för hushållet. I normala fall innebär det en gasolbehållare för… mer »

Gasol

Gasol är ett svenskt handelsnamn för gasformigt bränsle som består av lätta kolväten, vanligen propan och butan. Gasol brinner utan att sota och… mer »

Naturgas (fossilgas)

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats av organiskt material, såsom djur och växter, under mycket lång tid. På så vis påminner naturgas… mer »

Vätgas

Vätgas består av diatomära diatomära molekyler (H2). En vätgasmolekyl utgörs av två väteatomer som binds samman av en så kallad kovalent sigmabindning. Väte… mer »