Fondsparande i ISK

På senare år har det blivit mycket populärt att använda ett investeringssparkonto (ISK) för att spara i fonder. ISK är en kontoform som skapades för att göra det enklare för svenska privatpersoner att spara i aktier, fonder och vissa andra värdepapper.

investerarsparkonto

En stor fördel med att använda ett ISK kontoför att spara i fonder är att det är så enkelt att deklarera. Faktum är att det sker automatiskt, och beloppet du ska betala i skatt för ditt ISK finns förifyllt när du får din deklarationsblankett. Du behöver inte ägna dig åt att till exempel skicka in och bevisa uppgifter om försäljningar, anskaffningsvärden, genomsnittliga anskaffningsvärden, avdragsgilla kostnader, förlustavdrag och liknande till Skatteverket när du köper och säljer fondandelar i ett ISK.

En anledning till att beskattningen av ISK är så enkel är att den är helt annorlunda än för vanliga kapitalvinster, till exempel reavinster från fondandelar du sålt av i ett vanligt värdepapperskonto. En annan anledning är att tillhandahållaren du har ditt ISK hos (till exempel en bank eller fondmäklare) är skyldig att skicka in alla nödvändiga uppgifter om ditt ISK till Skatteverket, och Skatteverket räknar därefter ut skatten åt dig.

Beskattningen av ISK är inte baserad på realiserade vinster, utan ditt ISK beskattas baserat på värdet av tillgångarna + insättningar som gjorts under beskattningsåret. Detta innebär i sin tur att du inte får göra förlustavdrag. Är det viktigt för dig att få kvitta realiserade vinster mot realiserade förluster i inkomstslaget kapital är ISK inte rätt val av sparform.

Att ditt ISK beskattas baserat på värde och insättningar innebär också att du kommer att betala skatt även för år då värdet på fondandelarna i ditt ISK har sjunkit. Så länge de fortfarande är värda något finns det en skattskyldighet för dem.

Att välja vem man ska ha sitt ISK hos

Om du vill öppna ett ISK konto för att spara i fonder är det förstår bra om du väljer en aktör (till exempel bank eller värdepappersmäklare) som passar bäst för just dina planer. Till exempel bör du kolla extra noga på utbudet av fonder och vilka courtage som kommer att tas ut när du köper och säljer fondandelar.

Exempel på punkter att kontrollera:

  • Hur ser utbudet av fonder ut? Finns det ett bra utbud av den typ av fonder du är intresserad av? Kan du få bra riskspridning, till exempel vad gäller geografi och branscher?
  • Om du vill spara i fonder som tar ut mycket långa eller obefintliga förvaltningsavgifter, hur ser utbudet ut?
  • Hur höga är courtagen, och hur beräknas de?
  • Är det möjligt att flytta fondandelar till ett ISK hos någon annan aktör, eller är de ”inlåsta”? Vad kostar det att flytta hela eller delar av värdepappersinnehavet i ditt IKS?

Är det viktigt att det finns många olika fonder att välja mellan?

Det är inte automatiskt så att en aktör vars fondkatalog har 1500+ titlar är bättre för fondspararen än den aktör som erbjuder några hundra olika fonder. Istället är det utbudets kvalité som spelar roll, och hur bra de passar just dina preferenser.

Om du till exempel huvudsakligen vill hålla dig till passiva indexfonder med låg eller obefintlig fondförvaltningsavgift har du ju inte någon större nytta av att det finns tusen olika aktivt förvaltade fonder med höga förvaltningsavgifter att välja mellan.

Det är också bra att kolla på hur pass varierat utbudet är, eftersom man som sparare vill undvika att lägga alla ägg i samma korg. Innebär det här utbudet hos den här aktören att du över tid kan få till en bra riskspridning vad gäller branscher, marknader, geografiskt fokus, osv?

Vidare bör man komma ihåg att fondkatalogerna hos de olika aktörer som erbjuder ISK kontinuerligt uppdateras och förändras. Vissa fonder rensas ur, andra läggs till, osv. Man kan alltså inte förvänta sig att fondkatalogen ska bestå i exakt det skick som rådde när man skaffade sitt ISK.

Du behöver inte nöja dig med en enda aktör

Det finns inga hinder som begränsar dina möjligheter att öppna ISK och spara i fonder hos flera olika aktörer. Tvärt om kan de löna sig att ha ISK på flera olika ställen och dra nytta av deras olika fördelar. Kanske hittar du riktigt bra indexfonder utan förvaltningsavgift hos Aktör A, medan Aktör B har just den nischade och förhållandevis riskbenägna östasiatiska biotech-fond som du är nyfiken på att lägga en liten del av ditt kapital i.