Gasklockan i Göteborg

Gasklockan i stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg togs i bruk år 1933 och togs ur bruk 60 år senare. Sedan stod den oanvänd fram till 2017 då den slutligen revs.

Gasklockan, som hade formen av en 20-hörning, låg vid Falutorget (Falu Torg) och syntes från stora delar av Göteborg. Den levererades av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) i Mainz, med Götaverken som underleverantör. Upp på taket kunde man ta sig med hjälp av två utvändiga trappor, och senare tillkom även en elektrisk hiss.

Bakgrund

Göteborg var den första svenska staden som införde ett system för stadsgas och gator i Göteborgs innerstad lystes upp av gasdrivna gatlyktor redan under andra halvan av 1840-talet. Det första gasverket i Göteborg låg vid Rosenlundskanalen.

Den 15 september 1887 tog Göteborgs stadsfullmäktige beslut om att låta bygga ett nytt gasverk för att tillgodose den ökade efterfrågan på stadsgas. Till arkitekt utsågs Georg Krüger, och planerna utarbetades av Adolf Ahlsell som var expert på gasverk tack vare sitt jobb som överingenjör vid Stockholms gasverk.

Gasklockan

Den gasklocka som revs år 2017 var inte den första som uppfördes på Falutorget i Gullbergsvass utan den fjärde i ordningen och den togs inte i bruk förrän den 7 november 1933. Den var en gasbehållare av torrgastyp och hade en inre diamater på 44,75 meter. Höjden till takfoten var 75 meter och höjden till toppen var 81 meter. Totalt rymde den 20-hörniga gasklockan 100 000 kubikmeter gas, och de rör som transporterade gas in och ut ur gasklockan var en meter i diameter.

Gasverket

Gasklockan på Falutorget tillhörde gasverket i Gullbergsvass, som på sin tid var det näst största gasverket i hela landet. Det använde sig av stenkol som råvara och sålde förutom stadsgas även biprodukterna koks och stenkolstjära.

År 1968, när priset på koks hade sjunkit rejält, gick gasverket över till att utvinna stadsgas ur lättbensin istället. Detta skedde i ett så kallat spaltgasverk i en ny anläggning i Arendal. Denna tillverkning pågick till 1993 då man övergick till att använda färdig naturgas för stadsgasen i Göteborg istället för att utvinna gas.

Övrigt

  • Gasklockan tömdes år 1993 och stod sedan tom tills den revs i mars 2017.
  • Gasklockan kallades en av Göteborgs fulaste byggnader av GT:s läsare.
  • Inför friidrotts-VM i Göteborg 1995 ville Coca-Cola måla om gasklockan så att den skulle se ut som en gigantisk Coca-Cola burk.
  • Musikvideon till Andreas Johnsons hitlåt ”Glorious” spelades in uniti gasklockan.
  • Eftersom gasklockan stod tom började pilgrimsfalkar använda den höga byggnaden som häckningsplats. En av de tidigaste rapporterna är från våren 2012 då två pilgrimsfalksungar kläcktes i ett bo på gasklockan.
  • Gasklockan skulle enligt den ursprungliga planen rivas under hösten 2015, men upphandlingen av rivningen överklagades. Därefter försenades rivningen ytterligare eftersom häckningstiden för pilgrimsfalkar hade hunnit starta och Länsstyrelsens beslutade att fåglarna inte fick störas under perioden 15 mars – 31 juli. Sedan beslutade sig Göteborgs Energi för att göra om hela upphandlingen av rivningen.
  • Ett nytt beslut fattades om att gasklockan skulle börja rivas i månadsskiftet augusti/september 2016 och vara färdigriven vid årsskiftet.
  • Rivningen påbörjades den 31 januari 2017 och var klar i mars samma år.
  • Några byggnader med anknytning till stadsgasen står i skrivand stund fortfarande kvar på platsen. Det rör sig bland annat om en reningstorn från år 1889 och några mindre tegelbyggnader som också uppfördes på 1800-talet.


Gasföreningen strävare efter säkrare och grönare gasanvändning i Sverige och Internationellt.

Comments are closed.