Gasol och säkerhet, del 2

Säkerhetstips för apparater som använder sig av gasol

Kontrollera märkningarna

Gasolapparater som säljs i Sverige ska vara märkta med CE + fyra siffror. De ska också vara märkta med ”B/P” och ”30 mbar”. B/P står för butan/propan, de gaser som utgör gasol. 30 mbar anger gasolens tryck efter regulatorn. De flesta gasolapparater i Sverige och övriga Norden är anpassade för trycket 30 mbar.

Använd inte apparater som saknar dessa märkningar.

Läs instruktionerna

Läs de instruktioner som medföljer gasolapparaten, för att få veta mer om hur den ska hanteras och skötas om på ett säkert vis.

ReducerventilerReducerventiler

Som nämnts ovan är gasolapparater i Sverige och övriga Norden vanligen anpassade för trycket 30 mbar. Trycket i en vanlig gasolbehållare är mycket högre än så, och man använder därför en reducerventil mellan gasolbehållaren och apparaten istället för att ansluta apparaten direkt till gasolbehållaren.

Undantag

Det finns en del gasolapparater för utomhusbruk som inte kräver reducerventil. Läs alltid instruktionerna från tillverkaren – om gasolapparaten inte behöver någon reducerventil ska de anges i instruktionsbladet/instruktionsboken.

Reservdelar

Om du behöver byta ut någon del av din apparat, se till att använda reservdelar som är avsedda för användning gasolapparater.

Placering av gasolapparater

Det finns gott om gasolapparater som brinner med öppen låga, till exempel gasolgrillar, gasolkök, gasolkaminer och terrassvärmare. Det är viktigt att placera sådana gasolapparater så att det finns gott om fritt utrymme kring dem. Brännbart material behöver inte nudda lågan för att antändas.

Se till att det är alltid är minst 60 centimeter mellan brännbart material och gasolapparater med öppen låga. Om tillverkaren rekommenderar ett större avstånd än så, följ tillverkarens rekommendation.

grillTips för gasolgrillar

 • Kontrollera alltid att den slang som löper mellan gasolbehållaren och grillen inte kan komma nära varma delar av grillen. Slangen behöver inte nudda grillen för att skadas utan det kan räcka med att den är för nära en starkt värmekälla.
 • Många grillmodeller har plats för gasolbehållaren under grillen, men det är mycket säkrare att ställa gasolen utanför grillen när man använder grillen. Detta eftersom en varm grill kan värma upp gasolen, särskilt om gasolen förvaras nära grillen i ett litet skåp med dålig ventilering.
 • Om man placerar gasolbehållaren under grillen och sedan grillar något med fett i finns risk för att hett fett droppar ned och tar eld, vilket kan skada gasolutrustningen. Om slangen skadas kan den börja läcka gas, och denna gas kan antändas. Droppande fett kan också göra att gasolbehållaren blir för varm, vilket i sin tur gör att säkerhetsventilen börjar släppa ut gas – som kan antändas.
 • Efter varje användning bör man rengöra sin gasolgrill från fett för att minska brandrisken.
 • Innan du skaffar en gasolgrill till din balkong, kontrollera om din balkong verkligen är stor nog för att man ska kunna använda en gasolgrill där på ett säkerhet vis. Kan du skapa tillräckligt stora säkerhetsavstånd mellan grillen och brännbara material? Finns det tillräckligt med plats för att gasolbehållaren inte ska behöva stå under grillen? Om en brand skulle uppstå, kan balkongen evakueras snabbt eller är grillen placerad så att den står i vägen? Att man kan passera grillen utan problem när den används som vanligt innebär inte per automatik att man utan risk kan ta sig förbi grillen i händelse av brand.

  Kontrollera också med hyresvärd eller bostadsrättsförening om vilka regler som gäller för grillning på balkongen. I vissa områden omfattas inte bara kolgrillar utan även andra grillar (gasol, el, etc) av ett förbud mot grillning på balkongen.

 • En inglasad balkong är inte en utomhusmiljö utan en inomhusmiljö när det kommer till gasolapparater. Man ska därför endast använda gasolapparater avsedda för för inomhusbruk på inglasade balkonger.

Tips för terrassvärmare

 • Placera terrassvärmaren på ett stadigt underlag och på en plats där risken för att någon ska råka slå omkull den är så liten som möjligt. Om en terrassvärmare som använder sig av gasol faller omkull kan flytande gasol rinna till brännaren, vilket får lågan att öka rejält. Om det då finns brännbart material i närheten kan en brand uppstå på ett ögonblick.
 • Följ tillverkarens instruktioner vad gäller säkerhetsavstånd. Om sådana instruktioner saknas, se till att det alltid är minst 60 cm mellan terrassvärmaren och brännbart material.
 • Inglasade balkonger och uterum är inte en utomhusmiljö utan en inomhusmiljö när det kommer till gasolapparater. Man ska därför endast använda gasolapparater avsedda för för inomhusbruk där. Det samma gäller för tält.

Tips för gasolspisar

 • Eftersom en gasolspis används inomhus bör man alltid ta hjälp av en kvalificerad installatör när man installerar sin spis.
 • Följ tillverkarens anvisningar för installation av den specifika gasspisen.
 • Om en gasolslang är kopplad till spisen ska det också finnas en säkerhetsvajer som hindrar att slangen dras av om spisen dras ut.
 • Som nämnts ovan är det inte lämpligt att använda sig av långa gasolslangar. Om man behöver leda gas mer än en mycket kort bit ska för ändamålet lämpliga rörledningar användas istället.
 • För förvaring av den gasolflaska som används till gasspisen, se avsnittet ”Förvaring av gasol i Sverige”.

husvagnTips för gasol i husvagn, husbil och båt

 • Förvara gasolen i ett avskiljt utrymme som är ventilerat till det fria.
 • Ha alltid minst en pulversläckare tillgänglig som uppfyller svensk standard SS EN 3-7. Effektivitetsklass 13 A-70 eller högre rekommenderas. Storleken på släckaren bör vara minst 2 kg, och får gärna vara större än så, särskilt om man har en stor husvagn, husbil eller båt.
 • Det är inte tillåtet med öppen eld på bensinstationer och färjor. Släck därför alla dina gasolapparater innan du kör in till en bensinstation eller ombord på en färja. Detta gäller även gaskylskåp.

  Många färjor har regler som kräver att stänger gasolanläggningens huvudventil innan du bordar.

 • Kontrollera din gasolanläggnings skick och täthet minst en gång per år, samt varje gång du byter behållare.
 • När din husbil eller husvagn kontrollbesiktas, säg till om att du vill ha gasolanläggningen kontrollerad också.
 • Husvagnsklubbar, husvagnsförsäljare, marinor och andra företag och organisationer med anknytning till husvagnar, husbilar och eller båtar har ofta mycket information att bidra med för den som vill använda gasol på ett säkert vis, och de brukar även kunna vara behjälpliga med läckagesökning.

För mer information, kontakta räddningstjänsten eller MSB

De svenska regler som nämns på denna sida var aktuella när guiden skrevs (2014). Vi strävar efter att kontinuerligt uppdatera vår information när regelförändringar sker, men vi rekommenderar ändå våra läsare att alltid kontakta kommunens räddningstjänst för att erhålla aktuell och mer utförlig information om vad som gäller för gasol i Sverige. Man kan också vända sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se).


Gasföreningen strävare efter säkrare och grönare gasanvändning i Sverige och Internationellt.

Comments are closed.