biogas

Biogas

Biogas bildas när organiskt material bryts ned av mikroorganismer i en syrefri (anaerob) miljö. Exempel på organiskt material är kolhydrater, proteiner och fett.… mer »