Gas

Förvaring av gasol i Sverige

I en svensk bostad får man bara förvara gasol för det egna behovet för hushållet. I normala fall innebär det en gasolbehållare för… mer »

Gas

Gasol

Gasol är ett svenskt handelsnamn för gasformigt bränsle som består av lätta kolväten, vanligen propan och butan. Gasol brinner utan att sota och… mer »

Gas

Naturgas (fossilgas)

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats av organiskt material, såsom djur och växter, under mycket lång tid. På så vis påminner naturgas… mer »

biogas

Flytande biogas

Flytande biogas är precis vad det låter som: biogas i flytande form. När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir volymen ungefär 600… mer »

biogas

Metanogener

Metanogener är mikroorganismer som producerar metan som biprodukt av sin metabolism i syrefria eller syrefattiga miljöer. Metan utgör huvuddelen av både biogas och… mer »

biogas

Vätgas

Vätgas består av diatomära diatomära molekyler (H2). En vätgasmolekyl utgörs av två väteatomer som binds samman av en så kallad kovalent sigmabindning. Väte… mer »

Gasol

Gasol och säkerhet, del 1

I denna guide har vi samlat information om hur man kan använda gasol på ett säkert vis.

biogas

Distribution av biogas i Sverige

Vägtransport När biogas ska transporteras av lastbilar på vägarna brukar man både uppgradera den (öka halten metan) och komprimera den innan den packas… mer »

biogas

Biogas

Biogas bildas när organiskt material bryts ned av mikroorganismer i en syrefri (anaerob) miljö. Exempel på organiskt material är kolhydrater, proteiner och fett.… mer »

Uppvärmning

Bergvärme

Bergvärme har på senare tid blivit en populär uppvärmningsform för svenska byggnader. En vanlig bergvärmeanläggning för ett enfamiljshus brukar bestå av ett eller… mer »